Jual Hartanah

Gabungan pengalaman kami akan membantu menjual dan memastikan penjualan berjalan lancar.

Anda Mahu Menjual Hartanah Anda, Tetapi...

Tidak Tahu Harga Yang Sesuai

Anda sudah membeli hartanah untuk pelaburan, dan sekarang mahu menjualkan semula untuk mendapatkan keuntungan, tetapi apa harga yang patut anda letak?

Tidak Tahu Pasaran Semasa

Anda tidak tahu apakah pasaran sekarang sesuai atau tidak untuk menjualkan hartanah anda. Jika tersilap, anda mungkin kerugian dan sia-sia sahaja pelaburan anda lakukan.

Tidak Pandai Memasarkan Hartanah

Untuk menjamin hartanah terjual segera, anda perlu tahu di mana untuk memasarkannya. Kebanyakan orang tidak mempunyai akses kepada portal hartanah di Malaysia dan tiada jaringan/database pembeli.

Perlukan Skill Negosiasi

Bagaimana jika anda dapat pembeli, tetapi mereka menawarkan harga tersangat rendah? Anda perlu bijak untuk negosiasi dan ini bukan sesuatu yang mudah. Skill negosiasi memastikan penjualan terjadi dan hajat anda tertunai.

Bukan mudah nak jual hartanah.

Ia melibatkan proses yang panjang dan kompleks

Untuk menjual hartanah, anda perlu tahu…

  • harga yang sesuai untuk ditawarkan
  • tarikan utama untuk pembeli
  • teknik pemasaran di medium offline dan online
  • jaringan yang luas
  • teknik negosiasi
  • dan lain-lain lagi…

Ya, nampak perunding hartanah lakukan dengan mudah. Kerana itu lah kepakaran kami.

Kami adalah perunding hartanah berpengalaman dalam membantu pelanggan kami menjualkan hartanah mereka. Dah pasti, kami boleh bantu anda juga..

Serahkan Kepada Kami

Ini adalah sebab kenapa beratus pelanggan memilih kami dalam membantu mereka menjualkan atau menyewakan hartanah mereka.

Anda mahukan ketenangan dan urusan anda di laksanakan dengan segera dan tanpa masalah. Jadi kenapa tidak melantik orang yang berpengalaman dan menjadikan kerjaya ini sebagai kerja hakiki kami untuk membantu anda dalam urusan penjualan hartanah anda?

Apa sahaja jenis hartanah, maju jual atau sewakan, biar kami uruskan!

BORANG JUAL HARTANAH

untuk memeriksa harga pasaran semasa
maklumat lain (renovation/jumlah bilik/maklumat lain)